PEFC Catalunya
Qui som?

El 25 d’abril de 2001, 18 entitats vinculades al món forestal van constituir l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal també anomenat PEFC CATALUNYA, en el Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta entitat està integrada per propietaris forestals (públics i privats), industries de transformació de la fusta i altres sectors com: consumidors, entitats conservacionistes, professionals, universitaris.

La Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal és una associació privada sense ànim de lucre inscrita en el Registre d’Associacions de Catalunya, que compte pel desenvolupament de les seves funcions amb el recolzament de la Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic i del Centre de la Propietat Forestal, qui l’ajuda en l’assistència tècnica.

També es van aprovar els estatuts de l’associació i es va elegir la primera Junta Directiva. La Junta de l’ACCF està constituïda per 19 persones, en representació de les seves respectives entitats: els boscos de titularitat privada (40% dels vots), els boscos de titularitat pública (10% dels vots), el sector de la indústria (30% dels vots) i els científics, professionals, ONG ecologistes, consumidors i usuaris (20% dels vots).Membres de l’ACPCF:

ColĚlegi d'Enginyers TŔcnics Forestals de Catalunya

Federaciˇ de Cooperatives de Consumidors de Catalunya
Associació de Municipis del Pirineu (AMPI) Organitzaciˇ de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
DEPANA

Escola TŔcnica Superior d'Enginyeria AgrÓria de Lleida
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Centre Tecnol˛gic Forestal de Catalunya
Federació de Gremis d’Asserradors i Rematants de Catalunya Institut AgrÝcola CatalÓ de Sant Isidre
Consorci Forestal de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Col·legi d’Enginyers de Monts Associaciˇ Catalana de Municipis i Comarques
PROFOR

Federaciˇ de Municipis de Catalunya
  Uniˇ de Pagesos

Associaciˇ d'Entitats Locals PropietÓries Forestals a Catalunya (ELFOCAT)

  Confederaciˇ Catalana de la Fusta

Associaciˇ Catalana d'Empreses de Treballs Forestals (ACETREF)
  Asociaciˇn Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA)

Centre de la Propietat Forestal
  Institut CatalÓ de la Fusta (INCAFUST)

Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona


Objectius:

  Promoure la certificació forestal a Catalunya.
     
  Desenvolupar i estructurar sistemes de certificació regional.
     
  Sol·licitar a PEFC Espanya la certificació forestal regional a Catalunya.
     
  Assumir, si escau, les funcions de PEFC a Catalunya.


Funcions:

  Elaborar la documentació, les directrius i el procediment de control per poder obtenir la certificació regional PEFC.
     
  Portar un registre de les finques forestals amb dret a utilitzar el logotip i la marca PEFC.
     
  Realitzar el seguiment i control de la adequació de la gestió de les finques forestals per part dels titulars que han obtingut la certificació als criteris fixats.
     
  Definir i promoure una política de millora continuada de la gestió sostenible de les finques forestals que han obtingut la certificació regional PEFC.
     
  Elaborar la documentació relativa als requeriments i al sistema de control de la cadena de custòdia i vetllar per la seva correcta aplicació.
     
  Aquelles altres de naturalesa anàloga que la Assemblea General aprovi.
 
 
 
PEFC - Informació legal - Tel. 93 574 70 39 - Fax 93 574 38 53 - info@pefc.cat - disseny web MONTAWEB.com